Duurzame Energie


In Nederland bevindt zich op een diepte van 500 meter grondwater dat verwarmd wordt door het binnenste van de aarde en bruikbaar zou zijn voor verwarming van onze huizen en gebouwen. Schone energie voor altijd en gratis, helaas te mooi om waar te zijn. Het is niet te bereiken voor explotatie.

De bovenste laag van de aarde kan echter wel benut worden voor duurzame energie. Deze laag wordt verwarmd door de zon en is bereikbaar (omgevingsenergie uit bodemwarmte genoemd). Deze laag bestaat uit de aardkorst, maar ook uit oppervlaktewater of de lucht. De temperatuur van deze laag is natuurlijk niet warm genoeg om direct mee te verwarmen. Om het bruikbaar te maken voor verwarming, moet het verder opgewekt worden met warmtepompen.

Deze warmtepompen zijn inmiddels vergaand ontwikkeld en ook geschikt voor individuele woningen en gebouwen. Een bijkomend voordeel van deze warmtepompen is, dat het ook mogelijk is, om hiermee energiezuinig te koelen.

Het rendement van de warmtepomp kan onder de juiste condities wel oplopen tot 600%. Dit houdt in dat met 1 kW elektrische energie maar liefst 6 kW aan warmte kan worden geleverd. Nibe heeft een serie warmtepompen ontwikkeld, welke geschikt zijn voor kleinschalig gebruik voor uw woning of bedrijf.

Airconditioning/warmtepomp
- onttrekt warmte uit de buitenlucht
- geeft warmte af aan binnenlucht

Buitenlucht warmtepomp
- onttrekt warmte uit de buitenlucht
- geeft warmte af aan water

Ventilatielucht warmtepomp
- onttrekt warmte uit de binnenlucht(ventilatie)
- geeft warmte af aan water

Bodem warmtepomp
- onttrekt warmte uit de bodem
- geeft warmte af aan water